Masura 6 / 6B

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA AFERENTĂ SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR VULNERABILE

GHIDUL SOLICITANTULUI Masura 6 FINAL – publicat: 18.09.2017

Anexa 1 – Model Cerere de Finantare – M6 

Anexa 3 – Lista cu localitățile din zona GAL Covurlui

Anexa 6 – Fișa măsurii M6 – INVESTITII IN INFRASTRUCTURA AFERENTA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR VULNERABILE – versiunea 2

FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI CONFORMITĂȚII M6

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI M6

Corigendum la GHIDUL SOLICITANTULUI Masura 6 FINAL – publicat: 18.07.2018