Masura 7 / 6B

PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI DE INTERES LOCAL

GHIDUL SOLICITANTULUI M7 – versiunea 3 – 19.05.2020

Anexa 1 – Model Cerere de Finantare – M7

Anexa 3 – Lista cu localitățile din zona GAL Covurlui

Anexa 6 – Fișa măsurii M7 – PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI DE INTERES LOCAL – versiunea 4

Anexa 10 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici

FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI CONFORMITĂȚII M7

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI M7