Masura 8 / 6C – ELIMINATĂ

DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE (TIC) ÎN SPAȚIUL RURAL

GHIDUL SOLICITANTULUI M8 Final – publicat: 22.03.2018

Anexa 1 – Model Cerere de Finantare – M8

Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_si_anexele_aferente

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B_

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C_

Anexa 3-Lista-cu-localitățile-din-zona-GAL-Covurlui-

Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_5_Model_Contract_de_Finantare

Anexa 6 – Fișa Măsurii 8 – DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE (TIC) ÎN SPAȚIUL RURAL

Anexa_7_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa_8_Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

Anexa_9_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 10 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici

Anexa_11_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_HG907

Anexa_11_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_B

Anexa_11_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C

FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI CONFORMITĂȚII M8

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI M8