Anunțuri expirate

Anunț Schimb de experiență sM 19.3B în teritoriul Asociației GAL Covurlui – „Pe urmele răzeșilor din Moldova” – 03.08.2021


Erată actualizare documente aferente S1/2021 măsura M1/1A  „Ridicarea nivelului de cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală” – Avizată CDRJ  – 14.07.2021


Anunt lansare apel de selecție M4 – scurt12.04.2021


Anunt lansare apel de selecție M4 – detaliat – 12.04.2021


Anunt lansare apel de selecție M4 – detaliat cu link-uri trimitere – 12.04.2021                                                                                        


Anunț lansare apel de selecție -scurt22.02.2021


Anunț lansare apel de selecție M1 – detaliat22.02.2021


Anunț lansare apel de selecție M1 – detaliat cu link-uri trimitere – 22.02.2021


Anunț privind lansare proiect submăsura 19.3 B – noiembrie 2020

Asociația GAL Covurlui face parte din Proiectul transnațional de cooperare „Pe urmele răzeșilor din Modova”, conform contractului de finanțare semnat pe 05 octombrie 2020.

Din parteneriat fac parte 8 GAL-uri din România și 5 GAL-uri din Republica Moldova.


Anunt lansare apel de selecție M5 – scurt 30.09.2020


Anunt lansare apel de selecție M5 – detaliat – 30.09.2020


Anunt lansare apel de selecție M5 – detaliat cu link-uri trimitere – 30.09.2020          


Anunt lansare apel de selecție M1 – scurt – 28.05.2020


Anunt lansare apel de selecție M1 – detaliat – 28.05.2020


Anunț lansare apel de selecție M1 – detaliat cu link-uri trimitere – 28.05.2020


Anunț prelungire apel de selectie M3 – 28.11.2019


 Anunț lansare apel de selecție M7 – scurt – 29.05.2019


Anunț lansare apel de selecție M7 – detaliat cu link-uri trimitere – 29.05.2019 


Anunț lansare apel de selecție M5 – scurt – 29.05.2019


Anunț lansare apel de selecție M5 – detaliat cu link-uri trimitere – 29.05.2019       


Anunț lansare apel de selecție M3 – scurt – 29.05.2019


Anunț lansare apel de selecție M3 – detaliat cu link-uri trimitere – 29.05.2019                                


Anunț lansare apel de selecție M1 – scurt – 29.05.2019


Anunț lansare apel de selecție M1 – detaliat cu link-uri trimitere – 29.05.2019                                                                                       


Anunt prelungire apel de selectie M5 – 13.12.2018


Anunt prelungire apel de selecție M5 – 23.11.2018


Anunt lansare apel de selecție M5 – scurt – 24.10.2018


Anunț lansare apel de selecție M5 – detaliat cu link-uri trimitere – 24.10.2018                                 


Anunt lansare apel de selecție M4 – scurt – 10.09.2018


Anunț lansare apel de selecție M4 – detaliat cu link-uri trimitere – 10.09.2018


Anunt prelungire apeluri de selectie M5, M6, M7 – 23.08.2018


Anunt lansare apel de selecție M7 – scurt – 23.07.2018


Anunț lansare apel de selecție M7 – detaliat cu link-uri trimitere – 23.07.2018                                                         


Anunt lansare apel de selecție M6 – scurt – 23.07.2018


Anunț lansare apel de selecție M6 – detaliat cu link-uri trimitere – 23.07.2018               


 Anunt lansare apel de selecție M5 – scurt – 23.07.2018


Anunț lansare apel de selecție M5 – detaliat cu link-uri trimitere – 23.07.2018                                    


ANUNȚ:

Astăzi 18 iulie 2018 la secțiunea MĂSURI, respectiv MĂSURA 6/6B s-a adăugat un corigendum aferent ghidului solicitantului pentru această măsură.


Anunt lansare apel de selecție M5 – scurt – 25.04.2018


Anunț lansare apel de selecție M5 – detaliat cu link-uri trimitere 25.04.2018                                                                                             


 Anunt lansare apel de selecție M4 – scurt – 25.04.2018


Anunț lansare apel de selecție M4 – detaliat cu link-uri trimitere – 25.04.2018                                             


Anunt lansare apel de selecție M2 – scurt – 25.04.2018


Anunț lansare apel de selecție M2 – detaliat cu link-uri trimitere – 25.04.2018                                                                                                   


Anunt lansare apel de selecție M8 – scurt – 11.04.2018


Anunț lansare apel de selecție M8 – detaliat cu link-uri trimitere – 11.04.2018                                                                                              


 Anunt lansare apel de selecție M2 – scurt – 31.10.2017


Anunț lansare apel de selecție M2 – detaliat cu link-uri trimitere – 31.10.2017                                                                                              


Decizia nr.11 din 23.10.2017 – preluare temporară a atribuțiilor


Anunt lansare apel de selecție M6 scurt – 29.09.2017


Anunț lansare apel de selecție M6 – detaliat cu link-uri trimitere – 29.09.2017                                                                                              


Anunt lansare apel de selecție M4 – scurt – 30.08.2017


Anunț lansare apel de selecție M4 – detaliat cu link-uri trimitere – 30.08.2017                                                                                                   


În vederea simplificării procedurilor de elaborare și depunere a proiectelor pe măsurile: M2/2A, M3/3A, M4/6A, M5/6B, pentru obiectivele de investiții fără construcții-montaj, avizele (notificările) de la DSP și DSVSA, se vor depune la AFIR obligatoriu până la contractare, împreună cu celelalte documente solicitate prin notificare.

La momentul depunerii proiectului la GAL, solicitantul va depune la secțiunea ”Alte documente” din Cererea de Finanțare, o declarație pe propria răspundere că va obține aceste documente până la contractare.

Se vor face modificările corespunzătoare în G.S și C.F.

Publicat astăzi 27.07.2017


La rubrica „Măsuri” de pe acest site a fost publicată varianta consultativă a Ghidului Solicitantului pentru măsura M4 – Dezvoltarea sectorului non-agricol.

Perioada de consultare publică este de 10 (zece) zile lucrătoare de la data publicării anunțului .

După încheierea acestei perioade, în foarte scurt timp, Ghidul Solicitantului va fi publicat în forma finală și se va deschide sesiunea de primire ale Cererilor de Finanțare pe respectiva măsură.

Vom analiza observațiile și sugestiile Dumneavoastră și în măsura încadrării lor în prevederile Fișei Măsurii din SDL și PNDR 2014-2020, vor fi luate în considerație la elaborarea formei finale a G.S.

Publicat astăzi 26.07.2017


Conform Adresa Raspuns Nr.E16.197 din 28.06.2017,  la măsura M5/6B „Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii fizice locale și a serviciilor de bază”, se permite și depunerea de Cereri de Finanțare cu Memoriu Justificativ pentru proiectele de investiții cu achiziții simple, bunuri fără montaj.

Publicat în 13.07.2017


 Anunt lansare apel de selecție M7 – scurt – 30.06.2017


 Anunț lansare apel de selecție M7 – detaliat cu link-uri trimitere – 30.06.2017                                                                                                   


 Anunt lansare apel de selecție M5 – scurt – 30.06.2017


Anunț lansare apel de selecție M5 – detaliat cu link-uri trimitere – 30.06.2017