PARTENERI

Asociația GAL Covurlui este un parteneriat public privat, constituit inițial dintr-un număr de 65 de membri, ponderea partenerilor fiind următoarea:
– 43 parteneri privați din total parteneriat, reprezentând 66,15%;
– 7 parteneri – societate civilă din total parteneriat, reprezentând 10,77%;
– 15 parteneri publici din total parteneriat, reprezentând 23,08%.
Partenerii publici aparțin județului Galați (11 comune și un oraș mic) și județului Vaslui (3 comune), care s-au asociat GAL-ului, întrucât reprezintă un spațiu relativ omogen din punct de vedere geografic, economic, social și cultural și au ca atare și interese relativ omogene.
Asociația GAL Covurlui nu cuprinde în cadrul parteneriatului său persoane fizice.
Toți membrii parteneriatului au sediu, filială, sucursală sau punct de lucru în teritoriul acoperit de GAL Covurlui, acesta fiind un criteriu eliminatoriu în constituirea parteneriatului. Partenerii noștrii demonstrează interesul și implicarea lor și a comunităților din care provin, pentru dezvoltarea teritoriului GAL Covurlui.

După modificarea SDL nr.1 pe anul 2020 – complexă:

Asociația GAL Covurlui este un parteneriat public privat, constituit dintr-un număr de 57 de membri, ponderea partenerilor fiind următoarea:
– 38 parteneri privați din total parteneriat, reprezentând 66,67%;
– 4 parteneri – societate civilă din total parteneriat, reprezentând 7,02%;
– 15 parteneri publici din total parteneriat, reprezentând 26,31%.

Anexa – 3- Componența parteneriatului – După modificarea SDL pe anul 2020