Documente înlocuite și arhivate

GHIDUL SOLICITANTULUI M5 – versiunea 3 – 19.05.2020

GHIDUL SOLICITANTULUI M4 – Versiunea 03 – 06.04.2021

Anexa-1-Model-Cerere-de-Finantare-M4 – V2 – 06.04.2021

REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE SELECTARE A PROIECTELOR ÎN CADRUL GAL 30 iunie 2020

GHIDUL SOLICITANTULUI M1 – versiunea 3 – 2021

Anexa 1 – Model Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii M1 – versiunea 2 2020

FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI CONFORMITĂȚII M1

Anexa 1 Model Cerere de Finantare – M4 – versiunea 1

GHIDUL SOLICITANTULUI M4 – Versiunea 02

GHIDUL SOLICITANTULUI M1 – versiunea 2 – 2020

Fișa măsurii M1 RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOSTINTE A BENEFICIARILOR PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALA -v4

1. FIŞA POSTULUI – MANAGER – aprilie 2020

2. FIŞA POSTULUI – EVALUATOR PROIECTE SI SPECIALIST MONITORIZARE – aprilie 2020

4. FIŞA POSTULUI – MANAGER FINANCIAR – RESPONSABIL FINANCIAR CONTABIL – decembrie 2016

3. FIŞA POSTULUI – ASISTENT MANAGER + ANIMATOR – mai 2019

5. FIŞA POSTULUI – CONSILIER JURIDIC – decembrie 2016

REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE SELECTARE A PROIECTELOR ÎN CADRUL GAL 04.04.2017

1. FIŞA POSTULUI – MANAGER – decembrie 2016

2. FIŞA POSTULUI – EVALUATOR PROIECTE SI SPECIALIST MONITORIZARE – decembrie 2016

GHIDUL SOLICITANTULUI M7 – versiunea 2

GHIDUL SOLICITANTULUI M5 – versiunea 2

Anexa 1 – Model Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii M1 – versiunea 1

GHIDUL SOLICITANTULUI M1 – versiunea 1

FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI CONFORMITĂȚII M1

Fișa măsurii M1 RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOSTINTE A BENEFICIARILOR PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALA – versiunea 3

Coeficienti_Productie_Standard_2010_(aplicabili_pana_la_31_decembrie_2017)

Anexa 1 – Model Cerere de Finantare – M2 – Versiunea 1

GHIDUL SOLICITANTULUI M4 FINAL – Versiunea 1

FIȘA-DE-EVALUARE-GENERALĂ-A-PROIECTULUI-M4

3. FIŞA POSTULUI – ASISTENT MANAGER + ANIMATOR – decembrie 2016

Anexa 5 – Fișa Măsurii 1 – RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOSTINȚE A BENEFICIARILOR PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ – versiunea 2

Fișa Măsurii 2 – DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE, PROCESAREA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE – versiunea 1

Fișa Măsurii 3 – STIMULAREA ÎNFIINȚĂRII ȘI SPRIJINIREA FORMELOR ASOCIATIVE DIN AGRICULTURĂ – versiunea 1

Fișa Măsurii 4 – DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL – versiunea 1

Fișa Măsurii 5 – CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DIVERSIFICAREA INFRASTRUCTURII FIZICE LOCALE ȘI A SERVICIILOR DE BAZĂ – versiunea 1

Fișa Măsurii 6 – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA AFERENTĂ SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR VULNERABILE – versiunea 1 

Fișa Măsurii 7 – PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI DE INTERES LOCAL – versiunea 1

GHIDUL SOLICITANTULUI M7 Final – versiunea 1

GHIDUL SOLICITANTULUI Masura 6 FINAL – versiunea 1

Corigendum la GHIDUL SOLICITANTULUI Masura 6 FINAL – 18.07.2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M5 Final – versiunea 1