Documente înlocuite și arhivate

Fișa Măsurii 1 – RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOSTINȚE A BENEFICIARILOR PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ – versiunea 1

Coeficienti_Productie_Standard_2010_(aplicabili_pana_la_31_decembrie_2017)

Anexa 1 – Model Cerere de Finantare – M2 – Versiunea 1

GHIDUL SOLICITANTULUI M4 FINAL – Versiunea 1

FIȘA-DE-EVALUARE-GENERALĂ-A-PROIECTULUI-M4

Fișa Măsurii 1 – RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOSTINȚE A BENEFICIARILOR PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ – versiunea 1

Fișa Măsurii 2 – DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE, PROCESAREA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE – versiunea 1

Fișa Măsurii 3 – STIMULAREA ÎNFIINȚĂRII ȘI SPRIJINIREA FORMELOR ASOCIATIVE DIN AGRICULTURĂ – versiunea 1

Fișa Măsurii 4 – DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL – versiunea 1

Fișa Măsurii 5 – CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DIVERSIFICAREA INFRASTRUCTURII FIZICE LOCALE ȘI A SERVICIILOR DE BAZĂ – versiunea 1

Fișa Măsurii 6 – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA AFERENTĂ SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR VULNERABILE – versiunea 1

Fișa Măsurii 7 – PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI DE INTERES LOCAL – versiunea 1

GHIDUL SOLICITANTULUI Masura 6 FINAL – versiunea 1

Corigendum la GHIDUL SOLICITANTULUI Masura 6 FINAL – 18.07.2018

GHIDUL SOLICITANTULUI M5 Final – versiunea 1