Masura 1 / 1A

RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOSTINTE A BENEFICIARILOR PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALA

GHIDUL SOLICITANTULUI M1 – versiunea 2 – 2020

Anexa 1 – Model Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii M1 – versiunea 2 2020

Anexa 2 – Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis

Anexa 3 – Lista cu localitățile din zona GAL Covurlui

Anexa 4 – Contract de Finantare pentru proiecte de servicii

Anexa 5 – Fișa măsurii M1 – RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOSTINTE A BENEFICIARILOR PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALA – versiunea 4

Anexa 6 – Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”

Anexa 8 – Instructiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014-2020

Anexa 9 – Codul de bune practici agricole

FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI CONFORMITĂȚII M1

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI DE SERVICII M1