Masura 2 / 2A

DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE, PROCESAREA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE

GHIDUL SOLICITANTULUI M2 Final – publicat: 23.10.2017

Anexa 1 – Model Cerere de Finantare – M2 – Versiunea 2

Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_si_anexele_aferente

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B_

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C_

Anexa-3-Lista-cu-localitățile-din-zona-GAL-Covurlui-

Anexa_4_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_HG907

Anexa_4_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_B

Anexa_4_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C

Anexa 5 – Fișa măsurii M2 – DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE, PROCESAREA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE – versiunea 3

Anexa_6_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_7_Declaratie_privind_FIRMA_IN_DIFICULTATE

Anexa_9_-_Sinteza_potential_prelucrare_produse_agricole

Anexa_10_-_Lista_UAT_din__Zone_cu_Constrângeri_Semnificative

Anexa_11_- ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene

Anexa 12 Instructiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014-2020

Anexa13_Angajament_pe_proprie_răspundere_privind_utilizarea_cofinanţării

Anexa_14_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola

ANEXA_15_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_16_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

ANEXA_17_Codul_de_bune_practici_agricole_dec_2016

Anexa_18__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552

FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI CONFORMITĂȚII M2

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI M2

Coeficienti_Productie_Standard_2013_aplicabili_de_la_01_ianuarie_2018