Masura 3 / 3A

STIMULAREA ÎNFIINȚĂRII ȘI SPRIJINIREA FORMELOR ASOCIATIVE DIN AGRICULTURĂ

GHIDUL SOLICITANTULUI M3 – versiunea 1 – publicat 21.05.2019

Anexa 1 – Model Cerere de Finantare – M3 – versiunea 1 – publicat 21.05.2019

Anexa_2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_si_anexele_aferente

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B_

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C_

Anexa 3 -Lista cu localitățile din zona GAL Covurlui

Anexa_4_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_HG907

Anexa_4_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_B

Anexa_4_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C

Anexa 5 – Fișa măsurii M3 – STIMULAREA ÎNFIINȚĂRII ȘI SPRIJINIREA FORMELOR ASOCIATIVE DIN AGRICULTURĂ – versiunea 3

Anexa_6_Model_Contract_de_Finantare

Anexa_7_Declaratie_privind_FIRMA_IN_DIFICULTATE

Anexa_9_-_Sinteza_potential_prelucrare_produse_agricole

Anexa_10_-_Lista_UAT_din__Zone_cu_Constrângeri_Semnificative

Anexa_11_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015

Anexa 12 Instructiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014-2020

Anexa13_Angajament_pe_proprie_răspundere_privind_utilizarea_cofinanţării

ANEXA_15_Lista_rase_autohtone_indigene

Anexa_16_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

Anexa 17 – Codul de bune practici agricole

Coeficienti_Productie_Standard_2013_aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018

FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI CONFORMITĂȚII M3

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI M3