Masura 4 / 6A

DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL

GHIDUL SOLICITANTULUI M4 – Versiunea 04 – 18.11.2021

Anexa-1-Model-Cerere-de-Finantare-M4 – Versiunea 3 2021 – 15.11.2021

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_

Anexa 5 – Fișa măsurii M4 – DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL – versiunea 3

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate___

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice

Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate

Anexa 12 Instructiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea PNDR 2014-2020

Anexa 13 – Teritoriul GAL Covurlui

Anexa_14_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_HG907

Anexa_14_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_B

Anexa_14_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_Anexa_C

FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI CONFORMITĂȚII – M4

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI – M4