Masura 5 / 6B

CREAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DIVERSIFICAREA INFRASTRUCTURII FIZICE LOCALE ȘI A SERVICIILOR DE BAZĂ

GHIDUL SOLICITANTULUI M5 – versiunea 4 – 18.11.2021

Anexa 1 – Model Cerere de Finantare – M5

Anexa 3 – Lista cu localitățile din zona GAL Covurlui

Anexa 6 – Fișa măsurii M5 – CREAREA, ÎMBĂTĂȚIREA ȘI DIVERSIFICAREA INFRASTRUCTURII FIZICE LOCALE ȘI A SERVICIILOR DE BAZĂ – versiunea 3

Anexa 10 – Memoriu Justificativ beneficiarii publici

Anexa 11 – Comune si gradul de saracie aferent

FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI CONFORMITĂȚII M5

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI M5